Zbiornik

ZB-06

Cena: 320zł brutto

Autor: inż. Kazimierz Staszałek

Dane technologiczno-materiałowe
# ścianki zbiornika - beton B20, W6, F100; stal - AIII
# pojemność całkowita - 200,0m3
zbiornik częściowo zagłębiony w gruncie, otwarty, monolityczny, żelbetowy. Przeznaczony do zbierania i przechowywabnia gnojówki spływającej do niego z budynków inwentarskich, a także wód gnojowych z płyty obornikowej.